tu jesteś: sporty zimowe / lyzwiarstwo / figurowe / sedziowanie

Sędziowanie

Sędziowanie w łyżwiarstwie figurowym polega na przyznawaniu ocen zawodnikom indywidualnym, parom tanecznym i sportowym za przygotowany występ, przez osoby do tego upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje. Obecnie istnieją dwa systemy oceniania - szóstkowy (stary system) oraz Code of Points (nowy system, wciąż ulepszany).
System szóstkowy jest uważany za system subiektywnej oceny. Daje się to zauważyć wtedy, gdy oceny od sędziów dostają ich rodacy - są zazwyczaj wyższe niż osób spoza kraju. Sędziowie przyznają dwie oceny w skali 0.0 - 6.0. Pierwsza jest za wartość techniczną występu a druga za wrażenie artystyczne i właśnie ta ma większe znaczenie w przypadku remisu. Przy wystawianiu ocen sędziowie porównują zawodników do siebie i ustawiają na określonym miejscu. Później przypisywane są zawodnikom punkty ułamkowe wedle zajętych miejsc i biorąc pod uwagę rodzaj konkurencji.
W systemie Code of Points zawodnicy mają  określoną liczbę i rodzaj elementów, które muszą wykonać. Każdy wykonany element ocenia się oddzielnie i każdy ma określoną wartość bazową. Po występie sędzia główny i kontroler techniczny nazywają poszczególne elementy i określają stopień trudności niektórych z nich, a sędziowie oceny oceniają jakość ich wykonania przez zawodników. Sędziowie oceny mogą pozostawić wartość bazową, lub dodać albo odjąć od niej 1-3 punktów.  Do każdej noty tych sędziów (od –3 do 3) przypisana jest wartość określona w tabeli wartości. Notę wylicza się poprzez odrzucenie ocen skrajnych, podstawienie wartości z tabeli pod pozostałe noty i wylicznie z nich średniej. Następnie sumuje się oceny za poszczególne elementy. Do tego dochodzą oceny za wrażenie artystyczne, itp. (i to jest część oceny subiektywnej) i znowu skrajne są odrzucane, z pozostałych wylicza się średnią. Tak otrzymane wyniki mnożymy jeszcze przez konkretne mnożniki. Ten system oceniania jest dość skomplikowany, ale organizatorom zawodów chodzi o jak najbardziej obiektywne oceny sędziów.


Polityka Prywatnosci |

Sędziowanie